مهاجرت خویشاوندی به استرالیا

مهاجرت خویشاوندی به استرالیا

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و اخذ ویزای خویشاوندی یکی از روش های مهاجرت به کشور استرالیا می باشد که ویزاهای متعددی را نیز در بر می گیرد. اگر شما قصد دارید از طریق خانواده به استرالیا مهاجرت کنید، ما در این مقاله شما را با این نوع مهاجرت بیشتر آشنا می کنیم. امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده و بتواند به سوالاتی که در ذهن شما در این باره وجود دارد پاسخ دهد.

فهرست این مطلب: نمایش

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا  چه شرایطی دارد؟

برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا، شما به ویزاهای خویشاوندی نیاز دارید. در این حالت، باید یکی از اعضای خانواده شما در کشور استرالیا اقامت داشته یا دارای شهروندی استرالیا باشد. شما می‌توانید از طریق والدین، خواهر یا برادر، فرزندان، نامزد یا همسر و یا حتی در مواقعی فامیل‌هایی با نسبت دورتر به استرالیا مهاجرت کنید. هر چه رابطه شما با آن شخص نزدیک‌تر باشد، احتمال موفقیت شما برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا بیشتر خواهد بود. در اکثر مواقع شما باید به آفیسر سفارت استرالیا اثبات کنید که توسط اعضای خانواده خود در استرالیا، حمایت مالی می‌شوید. مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و واخذ ویزای خویشاوندی، راه‌های مختلف و متنوعی دارد که به بررسی آن ها می پردازیم.

روش‌های برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و دریافت ویزای خویشاوندی

همان طور که پیش‌تر به شما یادآور شدیم، مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا به شیوه‌های مختلف، ممکن است. از جمله ویزاهای مربوط به مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا: ویزای والدین، ویزای ازدواج و نامزدی، ویزای فرزندان، کودکان و دیگر اعضای خانواده می‌باشد.

۱. مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا با اخذ ویزای والدین

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا از طریق دریافت ویرای والدین، مختص پدر و مادرهایی است که می‌خواهند به طور دائمی به استرالیا سفر کرده و با فرزندانشان زندگی کنند. شرط دریافت ویزای والدین این است که فرزندان باید شهروند استرالیا یا به طور دائمی در استرالیا اقامت داشته باشند. ویزاهای متنوعی برای والدینی که قصد مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا دارند، صادر می‌شود:

الف_  ویزای ۱۰۳ دائم والدین

اگر شما شهروند یا مقیم استرالیا هستید و قصد دارید از طریق مهاجرت از طریق خانواده و ویزای خویشاوندی، والدین خود را به استرالیا ببرید، می‌توانید از راه دریافت ویزای ۱۰۳ اقدام به انجام اینکار کنید. مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و اخذ ویزای ۱۰۳ باعث می‌شود که والدین شما بتوانند اقامت دائم استرالیا را دریافت کنند. اما دریافت این ویزا به همین سادگی نیست. گرچه هزینه دریافت این ویزا نسبت به دیگر ویزاهای هم گروه خود کمتر است  اما باید به شما بگوییم که دریافت این ویزا ممکن است تا سی سال به طول انجامد. شما با دریافت ویزای ۱۰۳ می‌توانید همسر، فرزندان و برخی از آشنایان واجد شرایط را همراه با خود به استرالیا ببرید. برای والدین پایین‌تر از سن ۶۵ سال، می‌توانید اقدام به دریافت ویزای ۱۰۳ کنید. تا زمان اعلام نتیجه، والدین نمی‌توانند در استرالیا اقامت داشته باشند.

ب_  ویزا والدین سالخورده ۸۰۴

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا می‌تواند از طریق دریافت ویزای ۸۰۴ انجام شود. شما می‌توانید از طریق این ویزا والدین سالخورده خود را به استرالیا ببرید. البته شما برای انجام اینکار باید دارای شهروندی و یا اقامت دائم استرالیا باشید. نکته مهم برای اخذ این ویزا، شرط سنی بالای ۶۵ سال برای یکی از والدین است.

پ_  ویزای مشارکتی والدین سالخورده ۸۶۴ و ۸۸۴

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا از طریق ویزاهای شماره ۸۶۴ و ۸۸۴ نیز ممکن است. شما می‌توانید از طریق این ویزا والدین سالخورده خود را به استرالیا ببرید. شرط دریافت این دو ویزا نیز مانند ویزای ۸۰۴ این است که فرد متقاضی مهاجرت باید دارای شهروندی و یا اقامت دائم استرالیا باشد.  اخذ این ویزا ممکن است سه سال زمان ببرد. مزیتی که ویزا ۸۰۴ دارد این است که متقاضی می‌تواند بعد از ارسال درخواست برای دریافت این ویزا، تا زمانی که نتیجه را دریافت کند، در استرالیا اقامت داشته باشد. البته باید آگاه باشید که متقاضی نمی‌تواند از خدمات بیمه درمانی بهره ببرد.

۲. مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا با اخذ ویزای کودکان و فرزندان

وکیل مهاجرت به استرالیا اذعان می دارد: مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و دریافت ویزا برای فرزندان و کودکان می‌تواند از طریق دریافت ویزای شماره ۱۰۱ و ۸۰۲ کودک، دریافت ویزای ۸۳۷ و ۱۱۷ کودکان یتیم، دریافت ویزای ۱۰۲ فرزندخواندگی و دریافت ویزای ۴۴۵ فرزندان تحت تکفل صورت بگیرد. که هر کدام از این ویزاها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الف_  ویزای شماره ۱۰۱ و ۸۰۲ کودک

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا برای کودکان نیز ممکن است. شما می‌توانید با دریافت ویزای ۱۰۱ و ۸۰۲، کودکی که به فرزند خواندگی پذیرفته‌اید یا کودک واقعی خود را به استرالیا ببرید.

ب_  ویزای ۸۳۷ و ۱۱۷ کودکان یتیم

کودکان زیر هجده سالی که والدین خود را از دست داده اند، اگر آشنایانی در استرالیا داشته باشند که آن‌ها شهروند و یا مقیم دائم استرالیا باشند، می‌توانند از طریق آن‌ها برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و دریافت ویزاهای ۸۳۷ و ۱۱۷ اقدام کنند.

پ_  ویزای ۱۰۲ فرزندخواندگی

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا از طریق ویزای ۱۰۲ نیز ممکن می‌باشد. اگر شما شهروند استرالیا و یا دارای اقامت دائم این کشور هستید، می‌توانید فرزندخوانده خود را به کمک دریافت این ویزا به استرالیا ببرید. توجه داشته باشید که دریافت این ویزا فقط برای افرادی که در خارج از استرالیا ساکن هستند، ممکن است. فرزندی که شما برای او درخواست ویزا می‌کنید باید کمتر از هجده سال سن داشته باشد.

ج_  ویزای ۴۴۵ فرزندان تحت تکفل

این ویزا مخصوص فرزند شخصی می‌باشد که ویزای مشروط همسر و یا نامزد را دریافت کرده است. شرط دریافت این ویزا این است که فرزند باید در خارج از استرالیا و  کمتر از ۲۵ سال سن داشته باشد.

۳. روش مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا با اخذ ویزای ازدواج و نامزدی

شما می‌توانید با ازدواج یا نامزدی با فردی که تبعه استرالیا می‌باشد یا در آن کشور مقیم است، به استرالیا بروید و یا حتی اقامت این کشور زیبا را دریافت کنید. متقاضی با دریافت این ویزا می‌تواند به مدت دو سال به طور موقت در استرالیا زندگی کند. اگر بعد از گذشت دو سال، این رابطه همچنان ادامه داشت. طرفین رابطه این اجازه را دارند تا به عنوان یک زوج برای دریافت ویزای اقامت دائم درخواست دهند. برای دریافت ویزای همسر، می‌توان هم از  استرالیا و هم خارج از استرالیا اقدام کرد. مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا از دو راه ازدواج و نامزدی نیز میسر می‌باشد:

الف_ دریافت ویزای ازدواج برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا

ویزاهای ازدواج، به دو گونه دائمی و مشروط به متضایان اعطا می‌شوند. برای مهاجرت از طریق خانواده به وسیله ازدواج متقاضی می‌تواند داخل یا خارج از استرالیا حضور داشته باشد. متقاضیانی که موفق به دریافت ویزای ازدواج می شوند، دارای حقوق برابر با شهروندان این کشور خواهند بود. آن‌ها اجازه کار، بصورت تمام وقت خواهند داشت. مزیت این ویزا این است که می‌توان آن را به ویزای اقامت دائم تبدیل کرد. برای تبدیل این ویزا به ویزای اقامت، زوجین باید دو سال در کنار هم بصورت مشترک زندگی کرده باشند.

روش های مهاجرت خانوادگی به استرالیا
روش های مهاجرت خانوادگی به استرالیا

ب_ مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و اقدام برای دریافت ویزای نامزدی

ویزای نامزدی استرالیا مناسب عزیزانی است که نامزد آن‌ها،  شهروند یا مقیم این کشور می باشد. نکته‌ای که درباره این ویزا اهمیت دارد این است که فرد باید برای مدت نه ماه، نامزد خود را حمایت مالی کند. متقاضی قبل از پایان این مدت باید برای ویزای ازدواج اقدام کند. مدت زمان دریافت این ویزا معمولا بین دو تا شش ماه زمان نیاز دارد.  نکته‌ای که درباره مهاجرت از طریق خانواده و اخذ ویزای ازدواج، جالب توجه می‌باشد این است که زوج‌های دیفاکتو یا همان زوج‌هایی که ازدواج نکرده‌اند اما باهم زندگی می‌کنند نیز می‌توانند برای دریافت ویزا اقدام کنند.

۴. روش مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا و اخذ ویزای فامیلی

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا از طریق برخی فامیل ها و اقوام، یکی از راه‌های برنامه‌های مهاجرتی به استرالیاست. اگر شما خواهان دریافت این نوع از ویزا برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا هستید، دلیل شما برای مهاجرت به این کشور، باید شامل پرستاری و یا به عنوان بازمانده باشد.

الف_ ویزای فامیلی برای مراقبت

اگر متقاضی یا یکی از اعضا خانواده او دچار مشکلات جسمی شده باشند و نیاز به نگهداری و پرستاری دارند، متقاضی می‌تواند از یکی از آشنایان خود دعوت کند تا برای مراقبت از او به استرالیا برود.

ب_  ویزای فامیلی برای بازماندگان

یکی دیگر از راه‌های مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا، ویزای بازماندگان است. این ویزا مخصوص عزیزانی است که اعضای خانواده آن‌ها در استرالیا اقامت دارند و متقاضی تنها فرد باقیمانده باشد که در کنار خانواده زندگی نمی‌کند. با اخذ این ویزا می‌توانید در استرالیا، کار، زندگی و تحصیل کنید.

وکیل برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا
وکیل برای مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا

وکیل برای مهاجرت از طریق خویشاوندی به استرالیا

مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا مثل سایر انواع مهاجرت به این کشور دارای تنوع ویزا می‌باشد. شما می‌توانید با توجه به شرایط خودتان یکی از راه‌های مهاجرت از طریق خانواده به استرالیا را انتخاب و نسبت به آن اقدام  کنید. نقش وکیل مهاجرت از زمان مشاوره و راهنمایی تا زمان دریافت نتیجه درخواست ویزا، می‌تواند بسیار پررنگ و حیاتی باشد. وکیل مهاجرتی بهترین و ممکن‌ترین مسیر را برای دریافت ویزای استرالیا به شما پیشنهاد می‌کند و در مسیر نه چندان آسانی که که برای دریافت ویزا، پیش روی شماست به شما یاری خواهد رساند. گروه وکلای بین المللی لاهه متشکل از وکلای معتبر، مجرب و متخصص در زمینه مهاجرت به استرالیاست و در صورت نیاز شما متقاضیان مهاجرت به این کشور می تواند راهگشای مسیر شما در رسیدن به موفقیت باشد.

سوالات متداول

بله در صورتی که والدین مقیم کشور استرالیا باشند این امر امکان پذیر است.

بله فرزند شهروند استرالیا محسوب می شود لکن والدین، شهروند استرالیا محسوب نمی شوند.

فرزند بالای ۱۸ سال مستقل است ولی اگر فرزنده وابسته باشد یعنی متکی به خود نباشد و وابسته به خانواده باشد می توان اخذ ویزا کرد.

شهروندی استرالیا یا  اقامت دائم اعضای خانواده متقاضیان در استرالیا، شرط اصلی  مهاجرت از طریق خانواده به استرالیاست.

بله در صورتی که ایشان دچهر مشکلات جسمانی باشد و نیاز به مراقبت داشته باشد می توانید ویزای کشور استرالیا را اخذ کنید.

به این مطلب از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۳ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
مهاجرت تحصیلی به اسپانیا
نوشتهٔ بعدی
ویزا یا روادید و انواع ویزا های رایج

دیگر مطالب این دسته بندی

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام و درود من مقیم استرالیا هستم. پدرم ۶۸ سالشونه و میخوام بدونم از طریق ویزا ۱۰۳ میتونم بیارمش استرالیا؟

  پاسخ
  • گروه وکلای بین المللی لاهه
   ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۰:۲۱

   سلام درود بر شما خیر تا سن ۶۵ سال می توانید برای اخذ ویزا اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان در واتساپ
Call Now Button