حقوق ورزشی چیست؟

حقوق ورزشی به عنوان مجموعه ای از قوانین، حق و تکالیفی است که ناظر بر افراد حقیقی و حقوقی حاضر در صنعت ورزش می باشد. حقوق ورزشی به عنوان یک مفهوم نسبتا جدید ترکیبی از حقوق بین الملل خصوصی، حقوق تجارت بین الملل و حقوق قراردادهاست. مشخص نمودن حقوق و وظایف قانونی ورزشکاران، باشگاهها، فدراسیونها و کنفدراسیونها از جمله اهداف حقوق ورزشی است. همچنین وکیل حرفه ای ورزشی مراجع شبه قضایی، داوری و میانجیگری را که به حل و فصل خصومت میپردازند را موثر در گسترش و حتی تغییر بعضی مفاهیم حقوق بین الملل ورزشی تلقی می کند.

حقوق در ورزش
حقوق در ورزش

رابطه حقوق و ورزش

از نقطه نظر مالی، توجه ها به گردش مالی سنگین در این صنعت، لزوم اشراف به این حقوق، برای همه بازیگران این عرصه امری واجب و لازم است. از نقطه نظر غیر مالی نیز، اثرات ورزش و بطور مثال نتایج ورزشی بر جامعه داخلی و جهانی بر کسی پوشیده نیست.

بنابراین لزوم تدوین حقوق بر این صنعت امری بدیهی است تا تضمین کننده منافع و تنظیم کننده روابط باشد. در حقیقت با تبدیل ورزش از صرف سرگرمی به یک ابر صنعت تاثیرگذار انضباط بخشیدن به این عرصه برابر است با دخالت حقوق ورزش.

حقوق ورزشی در فوتبال

وکیل متخصص حقوق ورزشی ادامه میدهد مهمترین و شاید مدون ترین حقوق ورزشی متعلق به فوتبال است. مقرراتی نظیر مقررات وضعیت و نقل و انتقالات بازیکنان فونبال در کنار مقرات انضباطی و اخلاق و همچنین اساسنامه ها از جمله مقررات هستند.

قراردادهای بین بازیکنان و باشگاهها، باشگاهها و اسپانسرها، بازیکنان و واسطه ها و … تجلی حقوق بین الملل ورزش در فوتبال است. همچنین مقررات ضد دوپینگ و مراجع قضایی فدراسیون بین المللی فوتبال و آیین رسیدگی و اجرای آرای صادره. شاید به همین دلیل است که تعداد زیادی وکلای حقوق بین الملل ورزشی در فدراسیون بین المللی فوتبال، کنفدراسیونها و فدراسیونهای ملی به ایفای نقش میپردازند.

تاریخچه حقوق ورزشی در ایران

متاسفانه تاکنون رشته حقوق ورزشی در مراکز دانشگاهی ایران بصورت شایسته به رسمیت شناخته نشده است و عدم اگاهی و کمبود وکلای متخصص حقوق بین الملل ورزش لطمات زیادی به جامعه ورزشی ایران وارد آورده است.

اکنون گروه وکلای حقوق ورزشی لاهه این توانایی را دارد تا با استفاده از تخصص بین المللی خود بدست آمده از وکالتهای بین المللی و کسب مدارج بین المللی، این موقعیت کم نظیر را برای علاقمندان فراهم آورد.

نقش وکیل حرفه ای ورزشی در حقوق ورزش

یک وکیل ورزشی متخصص با بهرمندی از دانش تخصصی در زمینه حقوق ورزشی، به عنوان رکن رکین و مهمی، موثر در امور فوق الذکر خواهد بود. ارائه مشاوره و دفاع از حقوق مدیران، ورزشکاران و مربیان، باشگاهها و سایر نهادها از جمله وظایف وکیل حرفه ای و متخصص در حقوق ورزش است.

همچنین نظر به فعالیت اقتصادی افراد فوق الذکر به انحا مختلف، وکیل حقوق بین الملل ورزش با اشراف به این مقررات در کنار حقوق تجارت بین الملل، به سود آوری و قدرتمند شدن باشگاهها و فدراسیونها یاری میرساند.

دعاوی بین المللی ورزشی و نقش وکیل متخصص ورزشی

یک وکیل مجرب در حقوق ورزشی در دعاوی بین المللی یا موارد حقوقی ورزشکاران نظیر مسائل مالیاتی ورزشکاران، مربیان و … بطور مستقیم در زندگی و اتیه  یک ورزشکار حرفه ایی میتواند اثر مثبت بگذارد و همچنین با وکالت موفق از یک نهاد ورزشی شامل فدراسیون یا باشگاهی پرطرفدار، امید و انرژی مطلوبی به جامعه پشتیبان آنها بدمد.

در حقیقت از این طریق ،نظر به تاثیر پیش گفته ورزش در یک جامعه، بطور غیر مستقیم در نشاط و سلامت جامعه مشارکت می نماید. در پاره ای از دعاوی بین المللی نیز با حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف به تقویت روابط دو یا چند کشور کمک می نماید.

تنظیم قرارداد و مقررات ورزشی توسط وکیل بین الملل ورزشی

در همین راستا با تنظیم قرارداد بین ورزشکاران و باشگاها و یا اسپانسر ها با باشگاهها و …. ضامن منافع مادی و معنوی آنها باشد تا طرفین با آرامش و اطمینان صرفا متمرکز بر انجام فعالیت حرفه ای خود باشند و بدین طریق نشاط و شادی را برای جامعه بزرگتر فراهم بیاورند. در حقیقت وکیل مجرب حقوق ورزشی با استفاده از ابزار قانونی و تدوین قراردادی جامع، ادامه رابطه ورزشکار و باشگاه یا باشگاه با شرکای تجاری خویش را استوار می نماید و اطمینان بخشی در این خصوص، سود حداکثری برای طرفین را تضمین می نماید.

همسو با این نگرش، با تنظیم مقررات کارامد با تنظیم روابط بین نهادها و ورزشکاران از حدوث اختلافات ورزشی جلوگیری می نماید. آگاهی و تسلط به قوانین مربوطه بین المللی به عنوان ابزار اصلی جهت نیل به مقاصد فوق الذکر توانایی منحصر به فرد یک وکیل متخصص حقوق بین الملل ورزشی است که او را از بقیه متمایز می سازد.

بانک قوانین و وکیل حرفه ای حقوق ورزشی

لزوم دسترسی به قوانین و مقررات متعدد نظیر قوانین بالادستی و پایین دستی برای ورزشکاران و مدیران و علاقمندان امری واضح است. در این خصوص گروه وکلای بین المللی متخصص در حقوق ورزشی با در اختیار گذاشتن بانک قوانین دسترسی را فراهم ساخته اند.

در حقیقت حضور در عرصه های بین المللی نیازمند شناخت مقررات بین المللی حاکم است تا یک ورزشکار یا یک تیم ملی فارغ از خطرات عدم آگاهی، صرفا معطوف به انجام فعالیت ورزشی به کیفیت مطلوبه باشد.

برگزاری دوره های آموزشی حقوق بین الملل ورزشی

همچنین نظر به تغییرات سالانه مقررات، وکلای بین الملل ورزشی با برگزاری سمینارهای مقتضی نسبت به اگاهی بخشی روز به روز ورزشکاران و علاقمندان اقدام می نماید تا عدم اگاهی به موارد بروز شده موجبات ورود لطمه به حرفه شکننده ورزشکاران را فراهم نکند.

برگزاری این دوره ها توسط وکلای حرفه ای ورزشی بصورت آنلاین و یا حضوری در جهت پرورش دانشجویان علاقمند به دوره های حقوق بین الملل ورزشی و همچنین توانمند سازی مدیران و ورزشکاران در کنار باشگاهها و فدراسیونها خواهد بود.

وکلای حرفه ای با ایجاد ارتباط با مراکز علمی معتبر در دنیا امکان برگزاری دوره های بین الملل حقوق ورزش و اخذ گواهینامه را فراهم ساخته است.

داوری و میانجیگری اختلافات ورزشی

نکته دیگر اینکه حتی در فرض وقوع اختلاف، وکلای متخصص بین الملل حقوق ورزشی به عنوان داور و میانجی گر متبحر نسبت به رفع اختلاف و دستیابی به راه حل سریع و متناسب با ورزش در کنار طرفین خواهند بود که نهایتا به بهره وری موثر طرفین خواهد انجامید.

با این وصف دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه و تشدید اختلافات نخواهد بود و راه حل های دوستانه برای تقویت روابط طرفین یک صنعت پینهاد و اجرایی میگردد. در واقع در موردی که طرفین با یکدیگر در یک صنعت رابطه طولانی خواهند داشت حل و فصل اختلافات توسط وکلای مجرب ورزشی به عنوان میانجیگر کمک شایانی به طرفین اختلاف می نماید.

تحلیل حقوقی وقایع ورزشی و مقالات ورزشی

از منظر علمی و تئوری با بررسی و تحلیل وقایع روز، وکیل متخصص حقوق بین الملل ورزش، مطالب کاربردی برای علاقمندان فراهم می سازد. از آنجایی که حقوق ورزش رشته پویایی است ممکن است نسبت به برخی وقایع جدید ابهاماتی داشته باشد. وکلای بین الملل ورزشی از طریق تحلیل حقوقی این مسائل دیدگاه جدیدی را ایجاد می نمایند.

ترنسفر بازیکنان

همچنین نظر به ارتباطات بین المللی امکان ترنسفر بازیکنان وجود دارد که انجام آن توسط وکلای متخصص حقوق بین الملل ورزش در کنار واسطه های بین المللی نوید بخش آینده درخشان برای بازیکنان است.

نقل و انتقالات بین المللی بازیکنان امری بسیار حقوقی است که عدم آگاهی از آن حتی ممکن است منتهی به محرومیت باشگاهها و بازیکنان گردد. این گروه حقوق بین الملل ورزشی با آشنایی به مقررات و راهکارهای قانونی این امر را بصورت اطمینان بخشی تضمین می کنند.

حقوق در ورزش
حقوق در ورزش

کار گروه وکلای بین المللی لاهه در حقوق ورزشی

با توجه به اهمیت قابل توجه حقوق ورزشی، گروه وکلای بین المللی لاهه با بهره مندی از وکلای متخصص داخلی و خارجی آمادگی ارائه موارد فوق الذکر را با کیفیت و اطمینانی بی نظیر خواهد داشت.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

در مورد حقوق و دعاوی ورزشی بیشتر بدانید

۴ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • وقتتون بخیر
  من کاردانی تربیت بدنی و علوم ورزشی دارم.
  کارشناسی مدیریت تربیت بدنی و برنامه ریزی دارم.
  و دانشجوی کارشناسی حقوق هستم.
  و میخوام رشته حقوق ورزشی ادامه بدم
  میشه بفرمایید تو چه کشورهایی این رشته هست و چطور باید ادامه بدم؟و آیا راهی هست که این رشته تو کشور خودمون هم تدریس بشه؟

  پاسخ
  • گروه وکلای بین المللی لاهه
   ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ۱۵:۴۶

   سلام وقت بخیر با آرزوی موفقیت برای شما در مسیر علم و دانش، در حال حاضر رشته حقوق ورزشی به صورت منحصرا تعریف نشده لکن در سایر کشور های دیگر نظیر اسپانیا، آلمان و … می توانید به تحصیل در این رشته بپردازید.

 • زهرا اسکندری
  ۲۳ دی ۱۴۰۱ ۰۰:۰۳

  با سلام من یک چند مدتی هست که علاقه مند به رشته ی حقوق ورزشی شدم و تقریبا پنج یا شش روز دیگه میخام کنکور رشته ی انسانی رو بدم و با اینکه به ورزش علاقه ی خاصی دارم میخام که بدونم این رشته در کل چی و شرایطش چطوری ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

  پاسخ
  • گروه وکلای بین المللی لاهه
   ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۰۹:۲۱

   با سلام
   رشته حقوق ورزشی در ایران کورس ندارد اما شما می توانید در انگلیس، اسپانیا و… برای تحصیل در این رشته اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان در واتساپ
Call Now Button