حل و فصل اختلافات بین الملل

حل و فصل اختلافات بین المللی در زمانی مطرح می گردد که هر یک از طرفین دعوا در حوزه بین المللی با توجه به موضوع پیش آمده اعم از تجاری، مالیاتی، خانوادگی، کیفری و … به مراجع بین المللی صلاحیت دار مراجعه کرده و در جهت رفع مشکل و اختلاف خود اقدام می نماید.

امروزه انجام فعالیت های بشری فراتر از مرزها امری اجتناب ناپذیر است، در این شرایط قراردادها و اختلافات حقوقی با عنصر تابعیت طرف قرارداد یا محل تنظیم آن یا محل حدوث اختلاف یا انجام تعهد و … رنگ و بوی بین المللی به خود گرفته و سبب بوجود آمدن دعاوی و منازعات بین المللی می شود که از حیث قوانین حاکم صلاحیت دادگاهها یا مراجع حل اختلاف تابع قواعد بین المللی می باشند، لذا اختلافات دعاوی و جرایم بین المللی زمانی با عنصر فرا سرزمینی و‌ دعوای بین المللی گره بخورد حل و‌ فصل آن شیوه رسیدگی نیز متفاوت از دعاوی و امور داخلی است.

حل و فصل اختلافات بین الملل
حل و فصل اختلافات بین الملل

حل و فصل دعاوی بین المللی

تسلط به شیوه های حل و فصل دعاوی بین المللی نه تنها یکی از ضروریات مهم در زمان وقوع اختلاف بوده بلکه تنها و بهترین راه حل جهت حصول نتیجه می باشد که نیازمند دانش و تخصص و آشنایی به شیوه های حل و فصل دعاوی بین المللی می باشد.

چرا که در صورت وقوع اختلاف و همچنین نقض تعهدات و … بی شک رسیدگی به آن و حل و فصل  دعوای مطروحه بهترین و آخرین راه جهت رسیدن به مطلوب بوده که در این مقال سعی بر آن است دعاوی بین المللی را بیان نموده و روش های حل و فصل دعاوی بین المللی، مراجع صلاحیت دار، نحوه رسیدگی به دعاوی بین  المللی و همچنین راه کارهای مورد نظر و مفید جهت نیل به اهداف طرفین اختلاف  را جهت حل آن یا پیشگیری در موارد مشابه در موضوعات بین المللی  نیز شرح دهیم تا بتوانیم از وقوع اختلاف و دعاوی در موضوعات بین المللی کاسته و با آگاهی بیشتری اقدام به فعالیت ها یخود در حوزه برون مرزی و بین المللی نماییم.

دعاوی بین المللی

دعاوی بین المللی به مفهوم اعم وجود منازعه و اختلافی است میان طرفین که یکی از آنان تابعیت کشوری غیر از ایران را داشته  و یا ممکن است هر دو طرف از تابعیتهای گوناگون باشند که می بایست اختلاف پیش آمده  در مرجع صلاحیت دار مطرح گردیده و رسیدگی شود.

مفهوم ساده تر دعاوی بین المللی عبارتست از اینکه هر یک از طرفین اعم از شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به ارتباطات و مراودات و همچنین فعالیت های خود با اختلافی بر خورد کرده  که عنصر برون مرزی نیز در آن دخیل می باشد و ناگزیر می بایست به  مراجع حل اختلاف  قضایی و غیر قضایی بین المللی مراجعه کنند و نسبت به حل و فصل دعاوی بین المللی اقدام نمایند.

انواع دعاوی بین المللی

در موضوعات بین المللی و فرا سرزمینی موضوعات بسیاری شکل می گیرد که امکان حدوث اختلاف و منازعه وجود دارد که در این عنوان به توضیح دعاوی بین المللی که بیشتر در حوزه بین الملل مطرح می شوند می پردازیم و سپس راه کارهای حل و فصل دعاوی را نیز شرح می دهیم.

۱- دعاوی تجاری بین المللی

امروزه با توجه به افزایش مراودات و فعالیت های تجاری، تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی بسار رواج دارد که علیرغم میل باطنی هر یک از طرفین و یا نقض تعهدات از سوی هر کدام سبب بروز اختلاف و منازعه گردد که در اینجا دعوای تجاری بین المللی صورت می گیردو برای حل و فصل اختلاف می بایست با استناد به قرداد و مکاتبات اقدام به اقامه دعوا در مراجع صلاحیت دار نمود.

۲- دعاوی حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل که از موضوعات بسار مهم و همین طور جدا نشدنی در حوزه بین الملل و بخش تجارت می باشد، شامل قوانین و مقررات و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز بوده که در موضوعاتی مختلف وی بی شماری نظیر مسئولیت متصدی حمل و نقل، اسناد حمل، بارنامه، خسارات وارده به محموله و همچنین خسارات تاخیر در تحویل بار و …ممکن است تنازعاتی به وجود آید که داعوی حمل و نقل بین المللی مطرح می گردد.حل و فصل اختلافات حمل و نقل بین المللی نیازمند آشنایی و آگاهی از کنوانسیون ها و معاهدات و مقررات مربوطه می باشد.

۳- دعاوی ضمانت نامه های بانکی بین المللی

با توجه به افزایش چشگیر مراودات بین المللی و توصعه و رشد اقتصاد کشور ها و فعالان تجاری امور صادرات و واردات بسیاری در قالب تنظیم قراردادهای تجاری، تعهد به پرداخت و تعهد به تسلیم کالا صورت می گیرد. حال با توجه به انجام این انجام این مبادلات و حجم وسیع آن نگرانی هایی از باب وصول مطالبات و شائبه پرداخت ایجاد می شود که در این موضوع ضمانت های بانکی سبب آسودگی خاطر تاجران و فعالان تجاری گردیده و امروزه ضمانت نامه های بانکی یک ابزار مالی پرکاربرد و تاثیر گذار در تامین و تضمین قراردادهای تجاری به کارگیری می شود که ویژگی آن استقلال ضمانت نامه از قرار داد اصلی  می شود که در صورت اختلاف میتوان دعوای مربوط به ضمانت نامه های بانکی بین المللی را مطرح کرد.

حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد ضمانت نامه ها بانکی نیازمند آشنایی به قوانین تجارتی در حوزه بین الملل و قوانین کشورهای متبوع که با به کارگیری آن می توان نسبت به طول مطالبات اقدام نمود.

۴- دعاوی جرایم رایانه ای بین المللی

با عنایت به حجم بسیار ی قراردادهای مجازی و همچنین ارتباط با سایر اشخاص در خارج از کشور با استفاده از تکنولوژی غیر بومی و ابزارهای غیر داخلی صورت می گیرد امکان وقوع اختلاف در قراردادهای منعقده و یا حتی منازعه در فضای مجازی صورت می گیرد که قوانین حاکم بر این موضوعات داخلی نبوده و شامل مقررات برون کشوری می گردد که در این شرایط دعوای جرایم رایانه ای بین المللی ایجاد شده است. در حل و فصل دعاوی جرایم رایانه ای نیاز به دانش و اطلاعات حقوقی تخصصی در حوزه بین الملل و قوانین کشور متبوع که قرارداد در آن انعقاد گردیده می باشد.

۵- دعاوی مالکیت فکری بین المللی

در حقوق مالکیت فکری با توجه به اینکه از اقسام غیر مادی بوده  و دارای ویژگی خاص می باشد  از مسائل بسیار مهم در عرصه حقوق خصوصی تلقی شده که با ورود عنصر بین المللی و برون مرزی پیچیدگی بیشتری پیدا می کند که در موضوعاتی نظیر ایجاد حق، انتقال آن و یا حمایت و نقض از حق مطرح می گردد که در حوزه فرا سرزمینی می بایست شرایط حاکم بر حق مورد نظر و قوانین متبوع کشورها را در نظر گرفت و به بررسی و حل و فصل  اختلاف پیش آمده اقدان نمود که در اینجا دعوای  مالکیت فکری حادث شده است.

دعاوی بین الملل و حل و فصل آن
دعاوی بین الملل و حل و فصل آن

انواع روش های حل و فصل اختلافات بین المللی

روش های حل و فصل اختلافات بین المللی را می توان به دو دسته حقوقی و غیر حقوقی تقسیم کرد که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم:

روش های غیر حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی

۱- مذاکره

از اصولی ترین و پایه ترین روش جهت حل و فصل انتخاباتی مذاکره می باشد کما اینکه انسانها و دولت ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در چه در جامعه و چه در منازعات و اختلافات از این طریق نسبت به حل و فصل اختلافات و منازعات و مناقشات اقدام می نمایند. کما اینکه ماده ۳۳ منشور ملل متحد (سندی است که اهداف و شیوه امور سازمان ملل را تشریح و تعیین نموده و در حکم اساسنامه می باشد) نیز طرفین را جهت حل و فصل اختلافات در ابتدا به مذاکره دعوت نموده است.

۲- میانجی گری

میانجی گری عبارتست از اینکه شخص ثالث و بی طرفی به طرفین جهت حل و فصل  اختلاف کمک و مساعدت نماید. میانجی گری می تواند از سوی شخص یا دولت و یا حتی سازمانی صورت گیرد که هدفش مستقلا پایان دادن به منازعات  و مناقشات و حل و فصل اختلافات  طرفین می باشد که اصولا پیشنهادات رسمی و غیر الزام آور به منظور حل و فصل دعاوی بین المللی ارائه می نماید.

۳- کمیسیون تحقیق و سازش

کمیسیون تحقیق و سازش هر دو در جهت حل و فصل دعاوی بین المللی به کار گرفته شده و کار هریک بدین صورت می باشد که کمیسیون تحقیق اقدام به ریشه یابی اختلاف پیش آمده نموده و در صورت توافق طرفین راه کار و پیشنهادات خود را در جهت حل و فصل دعاوی بین المللی بیان می کند.

کمیسیون ساز نیز که متشکل از سه یا پنج شخص مورد اعتماد طرفین می باشند اقدام به روشن ساختن واقعیت و ابهام زدایی نموده و نظرات و بیانات خود را جهت حل و فصل اختلافات اعلام می دارند و قابل توجه اینکه استفاده از هر دو کمیسیون مزبور جنبه اختیاری دارد.

روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی

۱- دادرسی یا حل و فصل از طریق فرایند قضایی (دادگستری بین المللی)

به نوعی اصلی ترین روش در حقوق بین الملل می باشد که طرفین یا یکی از آنها دعوای مربوطه را دراختیار  دیوان  بین المللی دادگستری یا رکن قضائی دائم (توضیح: معروف به دادگاه جهانی بوده که مستر در شهر لاهه می باشد و وظیفه آن رسیدگی و حل و فصل دعاوی و اختلافات قانونی میان کشورها است) قرار داده و مرجع مذکور اقدامات لازم را جهت رسیدگی و صدور رای الزام آور و حل و فصل اختلافات  اعمال نماید.

۲- داوری بین المللی

همان طور که پیش تر راجع به داوری بین المللی مطالبی مکتوب نمودیم و تمامی موارد مربوطه و مزایا و معایب آن را بیان کردیم ولیکن جهت یاد آوری داوری بین المللی به طور مختصر عبارت است از اینکه هر یک از طرفین به جای رجوع به نهاد قضایی، حل اختلاف و منازعات خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع دهند و آن ها در مقام رسیدگی قرار می گیرند. رجوع با داوری ممکن است در زمان انعقاد عقد به موجب موافقت نامه داوری درج گردد و یا اینکه زمانی که اختلاف پیش می آید به آن رجوع گردد.

داوری بین المللی شیوه ای خاص و تک کاربرد در جهت رفع مشکل اختلافات تجاری می باشد. قوانین حاکم بر داوری نیازمند به تسلط بر قوانین داخلی و خارجی می باشد. دو مورد از مهم ترین آنها که به نوعی قوانین حاکم بر داوری بین المللی می باشند قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده و دیگری تسلط به متن کنوانسیون نیویورک (کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در سال ۱۹۵۸) می باشد.

مراجع صلاحیت دار جهت حل و فصل دعاوی بین المللی در ایران

دادسرای امور بین الملل (دادسرای ناحیه ۲۰ تهران) در راستای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب تهران تاسیس شده است که به جرایمی که محل وقوع آن خارج از کشوراست و یا مرتکب یا بزه دیده جزو اتباع خارجه باشد و هم چنین حل و فصل اختلافات رسیدگی می کند

لازم به ذکر است وکیل متخصص در امور بین الملل با آشنایی و تخصص خود توانایی انجام امور مربوطه با موضوعات بین المللی که صلاحیت رسیدگی به  آنها در دادسرای بین المللی ناحیه ۲۰ تهران می باشد را داشته که روند رسیدگی و کسب نتیجه را تقلیل داده و کمک شایانی به حصول نتیجه مطلوب و ایده آل می نماید.

نقش مهم و کاربردی وکیل در حل و فصل اختلافات بین المللی

با بیان انواع دعاوی و موضوعات مختلف وکیل متخصص درامور بین الملل و یا وکیل بین المللی با دانش و تخصص خود از ایجاد هرگونه اختلاف و منازعه در تنظیم قراردادهای تجاری جلوگیری کرده و یا حتی المقدور در صورت حدوث اختلاف از ضرر وافره جلوگیری نموده و در دعاوی حمل و نقل نسبت به تنظیم  قراردادها، معاهدات و کنوانسیون ها اشراف کامل داشته و توانایی انجام امور نسبت به تمامی موضوعات مرتبط با حمل و نقل بین المللی را دارد و در تمامی دعاوی بین الملل وکیل متخصص در این امر تاثیر به سزایی داشته و نقش پر رنگی در جهت حل و فصل منازعات و پیگیری امور ایفا می نماید.

وکیل امور بین الملل

وکیل امور بین المللی می تواند در دعاوی اتباع ایرانی با اتباع خارجی مانند هر اختلاف بین المللی دیگر نقش تعیین کننده و حیاتی ایفا نماید چرا که جهت حل و فصل دعاوی اتباع ایرانی یا اتباع خارجی آشنایی با قوانین کشور ایران و آشنایی با قوانین  کشور متبوع طرف بیگانه و همچنین قواعد حاکم بر شیوه های حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری است. بنابراین ایرانیانی که به هر دلیل اقدام به مهاجرت دائم یا موقت نموده اند یا کلا در کشوری غیر از ایران به دنیا آمده اند و دارای عمده اختلافات راجع به اموال یا احوال شخصیه، معاملات تجاری و حقوق مالکیت فکری و صنعتی اعتبارات اسنادی و …می باشند.

اینکه این موضوعات اختلافات بین المللی تابع کدام قوانین هستند و قواعد حل تعارض در محیط و فضای حقوقی بین المللی چگونه می تواند به نفع ایشان در دعوا و حل و فصل اختلافات خود را نشان دهد، در تخصص وکیل بین المللی می باشد، مضافا در قراردادهای بین ایرانیان خارج از کشور وکیل بین المللی می تواند با پیش بینی قوانین و ‌روش های حاکم بر حل و فصل اختلاف احقاق حقوق ایرانیان مقیم خارج از کشور را در زمان تنظیم قرارداد به نوعی تضمین نماید، وکالت بین المللی و انجام دعاوی ایرانیان در خارج از کشور‌ مستلزم دانش حقوقی و آگاهی از از مقررات داخلی و‌ بین المللی و مشاوره با وکیل مجرب بین المللی است.

در مورد اموال و قراردادهای ایرانیان مقیم خارج از کشور در داخل ایران و همچنین حفظ حقوق افراد یا شخصیت های حقوقی با تابعیت های دیگر که به هر علت ایران را به عنوان محلی برای سرمایه گذاری یا کار انتخاب نموده اند نقش و عملکرد وکیل متخصص در دعوا وتنظیم قرارداد و توافق نامه مهم و موثر است، اموری مانند میانجیگری و داوری در این موارد چه در تنظیم قرارداد و چه حل و فصل اختلاف توسط وکلای متخصص و مجرب با دانش بین المللی صورت می گیرد، مساله بعد تنفیذ آرای محاکم ایران در دادگاههای خارج از کشور و همچنین تنفیذ و شناسایی آرای دادگاههای ممالک خارجه و اتباع بیگانه در ایران است که شناسایی و تنفیذ این آرا از طی طویل دوباره دادرسی جلوگیری می کند، بنابراین امور بین الملل نیازمند‌ ورود وکلای بین المللی است.

حل و فصل دعاوی بین الملل
حل و فصل دعاوی بین الملل

گروه وکلای لاهه و حل و فصل اختلافات بین الملل

گروه وکلای بین المللی لاهه از آنجا که انتخاب وکیل متخصص و متعهد و اطمینان به تعهد ایشان برای پیگیری دعوا تا پایان و همچنین وجود تخصص لازم برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه با سختی و صعوبت همراه است، و به آسانی امکان تشخیص دانش وکلا ومیزان تخصص و تبحر ایشان در انجام موضوع در کشور ایران وجود نداشته و انتخاب وکیل برای ایرانیان خارج از کشور با صعوبت و به شکل سنتی صورت می پذیرفته است با تشکیل دپارتمانهای تخصصی و در نظر گرفتن کوتاه ترین و بهترین راهکار برای دعاوی ایرانیان خارج از کشور جهت انتخاب و بهره مندی از وکلای داخلی و بین المللی در زمینه دعاوی خود این مشکل را حل نموده و به شما این اطمینان را می دهد که تمام راهکارهای حقوقی برای دعوای شما در پیش گرفته شده است و شما عزیزان می توانید جهت پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات با مشاوران خبره گروه وکلای لاهه تماس بگیرید.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

در رابطه با دعاوی بین الملل بیشتر بدانید:

۴ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • شهرام دولتخواه
  ۷ فروردین ۱۴۰۱ ۱۲:۳۳

  سلام در دبی ملکی خریدم اما زمان تحویل به مشکل خوردم؟ قرار داد هم دارم باید چی کار کنم؟

  پاسخ
  • گروه وکلای بین المللی لاهه
   ۸ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۴۳

   سلام
   ابتدا باید مفاد قرارداد بررسی شود و در صورت امکان علیه فروشنده طرح دعوا شود. جهت مشاوره تخصصی می توانید با وکلا و کارشناسان ما تماس بگیرید.

 • سلام. من تاجر هستم و در کشورآلمان فعالیت تجاری دارم و برای تنظیم قراردادهایم نیاز به مشاوره و وکیل دارم. میتونم از وکلای شما کمک بگیرم؟

  پاسخ
  • گروه وکلای بین المللی لاهه
   ۱۰ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۳

   وکیل بین المللی پاسخ می دهد: بله در صورت نیاز می توانید از مشاوره و دانش وکلای متخصص در حوزه بین الملل و تجارت بین المللی گروه وکلای لاهه بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان در واتساپ
Call Now Button