تنظیم قرارداد بین المللی

تنظیم قراردادهای بین المللی

تنظیم قرارداد بین المللی به عقیده نگارنده می بایست به نحوی تنظیم گردد که طرف قرارداد گرگ درونش فعال نشود. در تنظیم قراردادهای بین المللی چه مواردی باید رعایت شود؟ قراردادهای بین المللی تابع چه قانونی است؟ اصول تنظیم قراردادهای بین المللی چیست ؟ چه کسانی میتوانند قراردادهای بین المللی را تنظیم نمایند؟ رعایت قواعد حقوقی در تنظیم قراردادهای بین المللی چقدر اهمیت دارد؟ تنظیم قرارداد بین المللی چه ضرورتی دارد؟ پاسخ تمامی این پرسش ها در این مقاله به تفصیل بیان میگردد، با وکیل بین المللی لاهه همراه باشید.

تنظیم قراردادهای بین المللی و اهمیت و ضرورت آن

تنظیم قرارداد بین المللی مکتوب، قانونی و اصولی میتواند از بروز عمده ی مشکلات و اختلافاتی که در حوزه معاملات و کسب و کارها ممکن است پیش بیاید را جلوگیری نماید. نحوه نگارش، رعایت نکات حقوقی و اصول و قواعد بین المللی درتنظیم یک قرارداد استاندارد بین المللی بایستی مدنظر قرارگیرد. چرا که قرارداد سرنوشت طرفین در آن معامله را تغییر دهد. پس با تنظیم قرارداد خوب میتوانید در معامله منافع خود را تامین کنید. قرارداد شما آن چیزی است که با طرف خود دارید و در صورت اختلاف احتمالی نمیتوانید روی مذاکرات شفاهی و یا تعهدات ضمنی شفاهی حساب کنید.

نحوه تنظیم قراردادهای بین المللی بستگی به عوامل مختلفی از جمله نوع قرارداد انعقادی، خواسته ها و اهداف طرفین قرارداد و مسائل مالی مربوط به نحوه و چگونگی پرداخت ها دارد. قراردادها باید با توجه به نیازهای مراودات بین المللی و به صورت اختصاصی برای یک حوزه کاری مشخص تنظیم گردد پس نمیتوان از نمونه های آماده استفاده نمود زیراهمه ی چالش ها را پوشش  نمیدهد. لذا در این زمینه باید به وکلای متخصص بین المللی که دانش حقوقی لازم را دراین زمینه دارا هستند مراجعه نمود.

با توجه به مطالب گفته شده در تنظیم هر قرارداد بین المللی یکسری اصول بنیادین وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

تنظیم قراردادهای بین المللی
تنظیم قراردادهای بین المللی

اصول کلی در تنظیم قرارداد بین المللی

۱. شرایط صحت قرارداد

برای صحت هرقرارداد حقوقی وجود شرایطی لازم است که قراردادهای بین المللی نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت قرارداد چهار شرط اساسی لازم است:

الف) قصد و رضای طرفین
ب) اهلیت طرفین
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد
د) مشروعیت جهت معامله

۲. طرفین قرارداد بین المللی

هر قرارداد دو یا چند طرف دارد که مشخصات کامل آنها باید در قرارداد درج شود. البته مشخصات افراد حقوقی و حقیقی متفاوت خواهد بود.

الف) تنظیم قرارداد برای اشخاص حقوقی: مشخصات اشخاص حقوقی شامل نام شخص حقوقی، شماره ثبت، شناسه ملی و نشانی آن در قرارداد درج می‌شود. در این حالت آثار قرارداد مربوط به شخصیت حقوقی شرکت می باشد نه مدیران و مسئول اجرای تعهدات اصولاً خود شرکت می باشد مگر خلاف آن شرط شده باشد.

برای اطمینان ازصحت اطلاعات مندرج لازم است از طرف قرارداد بخواهید آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت، آگهی تاسیس شرکت، اساسنامه و حق امضاداران شرکت را مورد بررسی قرارگیرد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که قرارداد منعقده در حدود موضوع فعالیت شخص حقوقی است یاخیر؟ وافرادی که قرارداد را امضا مینمایند حق امضا برای شرکت را دارند یا خیر؟ لذا می بایست حتماً هویت امضاءکننده و سمت ایشان را احراز نمایند.

ب) تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی: مشخصات شخص حقیقی شامل  مشخصات هویتی و نشانی آن که باید در قرارداد درج ‌شود.اگر بعدا تغییری دراطلاعات طرفین ایجادگردد باید در پیوست قرارداد به آن اشاره شود. همچنین در تنظیم قرارداد برای اشخاص حقیقی باید به اهلیت طرفین برای انعقاد قرارداد (شرایط اساسی صحت معاملات و ممنوع المعامله نبودن) توجه گردد.

نکته مهم درمورد درج نشانی طرفین یک قرارداد بین المللی باید توجه شود که نشانی به طور دقیق ذکر شود و آدرسی باید انتخاب شود که طرفین دسترسی دارند زیرا کلیه ابلاغ ها به این آدرس ارسال میگردد.

۳. تعیین عنوان بین المللی

مشخص کردن عنوان قرارداد، هنگام تنظیم، محدوده و چارچوب کلی را معین مشخص میکند.

۴. موضوع قرارداد بین المللی

موضوع قرارداد اولاً باید منفعت عقلایی داشته و قابل تسلیم باشد ثانیاً موجود و مشخص باشد، تعیین دقیق موضوع قرارداد مشخص کننده میزان تعهدات طرفین است.

۵. محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

تعیین محل تنظیم قرارداد از موارد ضروریست محل قرارداد میتواند درتعیین دادگاه صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از آن قرارداد موثرباشد.

تعیین محل اجرای قرارداد: در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالاست حائز اهمیت است. مواردی ازجمله هزینه های تحویل کالا، ریسک و خطر تلف کالا، مسئولیت فروشنده، تاثیر درپرداخت وجه قرارداد بستگی به محل اجرای قرارداد متفاوت خواهد بود.

۶. نحوه پرداخت در قرارداد های بین المللی

میزان دقیق مبلغ قراردادی و همچنین مشخص کردن نحوه ی پرداخت آن به صورت نقدی یا اعتباری (دراین حالت مشخص کردن سر رسید اقساط) باید معین شود. اگر موعد تعیین نشود باید فوراً پرداخت شود.

۷. درخواست تضمین

علاوه بر تعیین تضمین شما می بایست ضمانت اجرای قرارداد را تعیین کنید چراکه مشخص کردن تضمین بدون تعیین ضمانت اجرای متناسب عملاً فایده ای ندارد. وجود ضمانت اجرای کافی و متناسب میتواند استرس ونگرانی های طرفین را کاهش دهد. در صورت عدم حسن اجرای تعهدات میتوان ضمانت اجرا را اعمال کرد و به وسیله آن حقوق خود را در قرارداد تامین کرد.

۸. شروط ضمن قرارداد

تمامی شروط ولو شفاهی مطرح میشود را در قرارداد بگنجانید چرا که شروط شفاهی بعداً به راحتی قابلیت اثبات به منظور اثبات تخلف طرف قرارداد یا سقوط تعهد خود را ندارد. افزودن هرگونه شرط و شروط صرفاً با توافق طرفین امکان پذیرمی باشد.

درج شرط فسخ: ما میتوانیم در متن قرارداد خود این شروط را بیاوریم که درصورت وقوع این شرط ادامه ی قررداد منتفی خواهد گردید. که این شرط فسخ را اصطلاحاً شرط فاسخ می نامند.

۹. ضمائم

هرگونه اطلاعات مکمل و جانبی که امکان گنجاندن آن در متن قرارداد وجود نداشته باشد در قسمت ضمائم میتوان گنجاند مثل نقشه ها، تصاویر کالا و…

نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی
نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی

نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی

 • قبل از تنظیم قرارداد باید از اعتبارطرف مقابل، حسن شهرت و توانایی های او اطمینان حاصل نمایند. اینکه چگونه میشود از اعتبار طرف قرارداد مطلع شد را میتوانید از مشاوره وکلای بین المللی بهره بگیرید.
 • حتماً قبل از انعقاد قطعی قرارداد چندین جلسه بحث و گفت و گوی مستقیم بین طرفین برگزارگردد. و از تکیه برانتقلات واسطه ها اجتناب کنید و سعی نمایید رو در رو و با طرف خود مذاکره نمایید.
 • قرارد داد باید جامع و مانع بوده و همه ی نکات قابل توجه در آن آورده شود
 • تنظیم قرارداد هنرجادوی کلمات به منظور مصون ماندن شما از مسئولیت های ناخواسته می باشد. تنظیم یک قرارداد تمام عیار جز تحدید مسئولیت طرفین و حدود و صغور کامل تعهدات طرفین نمی باشد.
 • مفاد قرارداد نباید ناقض قوانین باشد
 • حدالامکان باید به ساده نویسی توجه نمود زیرا تفصیل بیش ازحد موضوع امکان تفاسیر متعدد را فراهم میکند. یکی از مزایای سااده نویسی قابل فهم بودن آن برای اشخااص ثالث می باشد.در صورت بروز اختلافات اشخاص ثالث مثل قاضی، وکیل، داور یا میانجیگر میتوانند اختلافات را حل و فصل نمایند.
 • در تنظیم قرارداد برای جلوگیری از تفسیرهای متعدد و سوء برداشت  اصطلاحات و واژه های مهم و کلیدی حتما تعریف گردد. همه زبان های قرارداد را بررسی کنید زیرا معنی یک واژه یا یک اصطلاح ممکن است در زبان های مختلف متفاوت باشد.
 • بسته به محرمانه بودن موضوع قرارداد باید بند عدم افشای اطلاعات و محرمانگی در آن درج گردد.
 • یک قرار داد حرفه ای تمامی چالش ها موانع و ریسک های احتمالی را پیش بینی و راه حل های جایگزین درصورت وقوع ارائه میدهد.
 • برای آنکه از ابتدا از سوء برداشت‌ در قرارداد جلوگیری شود بایستی حتماً ماده‌ای تحت عنوان تعاریف در قرارداد وجود داشته باشد که مفاهیم کلیدی آن قرارداد را تعریف کند.

تنظیم قرارداد بین المللی توسط وکیل بین المللی

نکاتی که در مطلب فوق به آن پرداختیم خلاصه ای از مواردی بود که درقراردادهای بین المللی باید مورد توجه قرار گیرد اما دانستن این نکات برای تنظیم قررداد کافی نیست. دانش حقوقی، تسلط به قوانین کشورهای طرفین معامله، تجربه و آگاهی از روش های تسهیل انجام معاملات در سطح بین المللی عواملی مانند بررسی اعتبار طرف قرارداد است که در تنظیم قرارداد راه گشاست. وکیل بین المللی با تسلط به قوانین داخلی و خارجی و آگاهی از روند انعقاد قراردادهای بین المللی میتواند با مشاوره های تخصصی نقش به سزایی در قرارداد شما داشته باشد.

وکیل برای تنظیم قراردادبین المللی
وکیل برای تنظیم قراردادبین المللی

وکیل برای تنظیم قرارداد بین المللی

گروه وکلای بین المللی لاهه باهدف انعقاد قراردادهای جامع و اصولی شما را درانجام پروسه مراودات بین المللی همراهی می کند. این گروه متشکل از وکلای باتجربه و متخصص در زمینه قراردادهای تجاری درسطح بین المللی با ارائه خدماتی همچون مشاوره، تنظیم قرارداد، طرح دعاوی ناشی از قراردادهای بین المللی به صورت آنلاین و حضوری میتوانند همراه شما دراین مسیر باشد.

سوالات متداول

پاسخ به این سوال بستگی به عوامل مختلفی همچون کشورهای طرف قرارداد، موضوع قرارداد، نوع کالا یا خدمات مدنظر و …. دارد و نمیتوان مبلغ دقیقی را مشخص نمود.

شاید بتوان قرارداد تنظیم نمود ولی تنظیم قراردادبین المللی اصولی علاوه برتسلط براموربین الملل نیازمند آگاهی از قوانین و مقررات نیز می باشد و مناسب ترین فرد یک وکیل بین المللی است.

میتوان از طریق شماره تماس های موجود درسایت یا از طریق واتساپ با گروه وکلای لاهه درارتباط باشید.

در این موارد طبق قواعد حقوقی اصل بر این است که وجه قراردادی فوراً پرداخت گردد.

اینکه چگونه میشود از اعتبار طرف قرارداد مطلع شد را میتوانید از مشاوره وکلای بین المللی بهره بگیرید.

به این مطلب از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۵ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
کلاهبرداری از طریق صرافی
نوشتهٔ بعدی
طلاق ایرانیان خارج از کشور چگونه می باشد؟

دیگر مطالب این دسته بندی

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سلام روز بخیر. من میخوام یه قرارداد بین المللی حمل و نقل زمینی تنظیم کنم. میتونم در این زمینه با وکلا شما همکاری کنم!؟

  پاسخ
  • گروه وکلای بین المللی لاهه
   ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۴۱

   سلام روز شما هم بخیر. بله برای مشاوره با وکیل قراردادهای بین المللی کافی است تا با شماره ۰۲۱۸۸۷۱۱۱۳۰ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان در واتساپ
Call Now Button