قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی قراردادی است که مطابق آن نماینده در منطقه مورد توافق تنها توزیع کننده کالا و خدمات تولید کننده است و این قرارداد با هدف توزیع کالاها و خدمات در چهارچوب قانون منعقد می شود. اغلب قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی به صورت قرارداد فروش و توزیع تنظیم می شوند. برای دارندگان کالاها و خدمات این امکان وجود ندارد که بتوانند در کنار حفظ کیفیت، امور فروش و توزیع را نیز برعهده بگیرند در نتیجه نسبت به انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی اقدام می کنند. در حال حاضر توزیع کالاها و خدمات در سطح جهان امری آسان نبوده و ساز و کار متفاوتی از تولید کالا دارد. وکیل قراردادهای بین المللی در این مطلب مفاد قرارداد، شرایط و الزامات انعقاد آن را کاملا بررسی و تشریح می نماید.

قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی چه نوع قراردادی می باشد؟

قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی قراردادی است که بر مبنای عرضه و تقاضای یک یا چند کالا و خدمات خاص منعقد می شود. بدیهی است که با توجه به پیشرفت لحظه ای تکنولوژی و ارتباطات میان کشورها علی الخصوص ارتباط تجاری و دسترسی به بازارهای مشترک مالی، بازار نیازمند اهرمی است برای رساندن خدمات به مشتریان و مردم جهان. هرچه این اهرم قدرتمندتر باشد، دسترسی به بازار کشورهای مختلف برای تولید کننده و عرضه کننده آسانتر خواهد شد. به بیان ساده تر قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی همان اهرمی است که طرفین قرارداد را به سود مطلوبی می رساند.

تقسیم بندی نمایندگی انحصاری فروش بین المللی

نمایندگی انحصاری فروش بین المللی به دو قسمت، یک جانبه و دو جانبه قابل تقسیم بندی می باشد. این تقسیم بندی مطابق تعهدات طرفین در رابطه مشخص می شود.

الف_ قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی یک جانبه: در این جا اعطا کننده نمایندگی موظف است مکان های بازاریابی و فعالیت نماینده تجاری خود را به طور انحصاری مشخص کند. در واقع اعطا کننده نمایندگی ملزم می شود که در آن مناطق نماینده تجاری دیگری را به کار نگیرد.

ب_ نمایندگی انحصاری فروش دوجانبه: در قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی دو جانبه تنها تولید کننده تعهدی به انتخاب نماینده دیگری در همان منطقه نمی نماید بلکه در عین حال نماینده نیز موظف است نمایندگی شخص دیگری را بر عهده نگیرد.

درصورتیکه یک جانبه یا دو جانبه بودن در قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی ذکر نشود قرارداد دچار مشکل خواهد شد.

اغلب بر مبنای قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی نماینده در اصل سود یا کالا شریک نخواهد شد بلکه به میزان فروش کمیسیون دریافت می کند. همین موضوع موجب افزایش انگیزه نماینده برای فروش بیشتر می شود.

بیشتر بدانید:  تنظیم قرارداد بین المللی

تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی
تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

مفاد قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

وکیل قراردادهای بین المللی در این خصوص بیان می دارد: مهمترین بخش انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی مفاد آن است. در واقع قرارداد نوعی ماهیت حقوقی است که مفاد آن بر مبنای توافقات طرفین و در چهارچوب قوانین و قواعد آمره بین المللی تنظیم و تعیین می شود. مفاد این قرارداد را به طور خلاصه در ادامه بررسی می کنیم:

– تعهدات طرفین: قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی برای رسیدن به اهدافی مشخص تنظیم می شوند. تعهدات طرفین باید در راستای این اهداف مشخص شوند. یکی از اصلی تعهدات و وظایف اعطا کننده نمایندگی این است که در زمان مشخص و بدون فوت وقت کالا و خدمات را برای توزیع به دست نماینده برساند و از طرف دیگر نماینده موظف است بدون هیچگونه کم و کاستی در بسته بندی، ارسال و یا حتی قیمت کالا اقدام کند.

– زمان آغاز و پایان قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی: هر قرارداد بین المللی مدت و تاریخ انقضایی دارد. در قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی مشخص کردن زمان، تابع توافقات طرفین است. طرفین باید در زمان مشخص شده تمام و کمال به تعهدات خود عمل کنند. انجام تعهدات باید با حسن نیت باشد.

– نوع کالا و خدمات و منطقه توزیع و فروش: در قرارداد باید با جزئیات نوع کالایی که در اصل موضوع قرارداد نیز هست مشخص شود. اینکه در چه زمانی و به چه صورت و تعدادی به دست نماینده برسد نیز حائز اهمیت است. علاوه بر این طرفین باید بتوانند بر سر منطقه توزیع توافق کنند زیرا پس از قرارداد اعطا کننده نماینده حق ندارد در منطقه مزبور با نماینده دیگری قرارداد ببندد و یا نماینده نمی تواند در آن منطقه کالای دیگری را به فروش و توزیع برساند.

– قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی و حق فسخ: در هر قراردادی لازم است تا نیروی بازدارنده ای در برابر خروج طرفین از قرارداد و تعهدات وجود داشته باشد. یکی از این نیروهای بازدارنده حق فسخ برای طرفین یا شخص ثالث است. حق فسخ یعنی یکی از طرفین یا هر دوی آن ها بتوانند در صورت بروز موارد مشخصی که باید در قرارداد نیز ذکر شود قرارداد را فسخ کنند. درصورت توافق ممکن است دریافت و جبران خسارات نیز به همراه حق فسخ بیاید. به طور کلی فسخ تبعات بسیاری دارد و لازم است طرفین برای آن در قرارداد پیش از بروز، چاره ای بیاندیشند. معمولا در صورت تخطی از انجام تعهدات در زمان یا حتی مکان مشخص حتی بدون بروز هیچگونه خسارتی طرفین حق فسخ خواهند داشت. در این خصوص علاوه بر توافقات عرف منطقه ای نیز تعیین کننده است.

– نحوه حل و فصل اختلافات: قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی قراردادی است که فرای مزرهای کشورها باید به عمل برسد به همین خاطر امکان بروز اختلافات نیز افزایش می یابد. درصورتیکه طرفین قرارداد در همان ابتدا نحوه حل و فصل اختلافات و یا حتی نحوه پرداخت خسارات را تعیین کنند از اطاله دادرسی یا حل و فصل جلوگیری می شود. غالبا برای قراردادهای نمایندگی انحصاری بین المللی شرط داوری قرار داده می شود. نحوه حل و فصل اختلافات نباید خارج از چهارچوب و مخالف قوانین آمره بین المللی و دادرسی بین المللی باشد.

پیشنهاد می شود برای تنظیم و یا بازبینی قراردادتان مشاوره با وکیل قراردادهای بین المللی را فراموش نکنید.

فسخ قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی در چه صورتی معتبر است؟

اگر یکی از طرفین قرارداد را پیش از موعد و با استناد به توافقات و مفاد قرارداد فسخ کند اما هییت داوران دلایل ارائه شده را جهت فسخ موجه ندانند فسخ همچنان معتبر و قابل قبول خواهد بود، اما طرف دیگر برای گرفتن خسارت محق نمی باشد.

ضمانت در قرارداد مورد بحث

افراد صاحب کالا و یا خدمات که قصد اعطای نمایندگی به اشخاص دیگری دارند معمولا برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی، نمایندگی را ملزم به فروش حجم یا مبلغ مشخصی از محصولات در یک بازه زمانی مشخص (مثلا دوماه) می کنند.

این شرط از آن جهت دارای اهمیت است که در صورتی که عنوان نشود، ممکن است رقبای یک برند با گرفتن نمایندگی صوری و عدم فروش محصولاتش باعث ورشکستگی آن برند در کشور های دیگر بشوند.

حفظ ماهیت نمایندگی در قرارداد نمایندگی انحصاری

نمایندگی تجاری در واقع نوعی نمایندگی غیر مستقل می باشد که در آن کسانی که نمایندگی کالا و یا محصولی را به عهده میگیرند شخصیت مستقلی ندارند بلکه به نام و به حساب اعطا کننده نمایندگی فعالیت تجاری می نمایند.

در قرارداد نمایندگی انحصاری باید حتما ماهیت اعطا کننده ی نمایندگی حفظ شود و نماینده نمی تواند کالا را به نام و حساب خود معامله کند بلکه حفظ حقوق برند و تولید اعطا کننده نمایندگی از واجبات است در غیر اینصورت اعطا کننده نمایندگی حق فسخ یا حتی پیگیری قضایی را خواهد داشت. در قرارداد نمایندگی انحصاری باید قید شود که نماینده از برند، اسم تجاری و سایر علامت ها و امکاناتی که طبق این قرارداد در اختیارش قرار می گیرند، صرفا در راستای نمایندگی و طبق مفاد قرارداد استفاده خواهد نمود و ماهیت مستقلی ندارد و نمی تواند در زمان استفاده از این برند و امکانات منافع خود را ارجح بر منافع طرف دیگر قرار دهد.

توافقات مالی قرارداد نمایندگی

سوال اینجاست که تقسیم سود و ضرر قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی به چه نحوی است؟ قرارداد توافقی است بین المللی در نتیجه طرفین با قدرت برابر برای کسب سود بیشتر تلاش می کنند. تقسیم سود و زیان بنابر توافقات طرفین صورت می پذیرد. هر طرف می تواند با ارائه خدمات بیشتر سود بیشتری بدست آورد. طرفین حتی می توانند نحوه پرداخت خسارات را نیز تعیین کنند که این امر بسته به قصور و تقسیر هر طرف مشخص خواهد شد. شما می توانید از طریق مشاوره با وکیل قراردادهای بین المللی از حقوق خود در قرارداد مطلع شوید.

بیشتر بدانید:  قرارداد جوینت ونچر چیست و چه شرایطی دارد؟

وکیل برای قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی
وکیل برای قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

مشاوره برای تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی

از مهمترین مواردی که در هنگام تنظیم قرارداد بین المللی باید به آن توجه شود استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می باشد. مشاوره برای چنین قراردادهایی دارای گزینه های مختلفی می باشد. از جمله بررسی نکات حقوقی، بررسی عبارات به کار برده شده در متن قرارداد و …

وکلای  گروه بین المللی لاهه با تحصیل در دانشگاه های بین المللی، علاوه بر قوانین داخلی بر قوانین بین المللی نیز آشنایی و تسلط کامل دارند و می توانند در زمینه های تجاری، پیشنهادهای راهگشایی ارائه دهند. برای استفاده از مشاوره و کمک گرفتن از وکیل تنظیم قرارداد بین المللی برای انعقاد قرارداد نمایندگی انحصاری می توانید با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

اولین قدم برای تنظیم این قرارداد مشاورت با یک وکیل بین المللی است که بر قوانین بین المللی تسلط داشته باشد.

درصد سود حاصله، مطابق با توافقی که در قرارداد انحصاری فروش صورت گرفته تقسیم بندی می شود.

نمایندگی ماهیت مستقلی ندارد و در قرارداد انحصاری بین المللی باید حتما ذکر شود که برند و علامت تجاری صرفا در راستای نمایندگی ارائه شده است.

باید حتما یک ضمانت اجرا گذاشته شود هنگام تنظیم قرارداد نمایندگی انحصاری بین المللی، که مطابق آن نماینده مکلف شود در بازه زمانی مشخصی یک مقدار تعیین شده از محصولات را بفروشند.

شما می توانید برای گرفتن مشاوره در خصوص تنظیم این قرارداد هم به صورت حضوری و هم به صورت تلفنی با گروه وکلای بین المللی لاهه در ارتباط باشید.

به این مطلب از راست به چپ چند ستاره می دهید؟
[تعداد آرا: ۲ میانگین امتیاز: ۵]

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

نوشتهٔ پیشین
قرارداد لیسانس بین المللی
نوشتهٔ بعدی
کلاهبرداری ارزی

دیگر مطالب این دسته بندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up
مشاوره رایگان در واتساپ
Call Now Button